Rofin en jouw privacy

Als financiële-instelling gaan wij natuurlijk zorgvuldig om met je persoonsgegevens. We hechten veel waarde aan je privacy.
Op deze pagina leggen we uit welke persoonsgegevens wij verzamelen via onze website en wat we met je persoonsgegevens doen.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Rofin financieringen verwerkt persoonsgegevens over jou doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. 
Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bij het aanvragen van een krediet en/of verzekering.

Waarom we gegevens nodig hebben
Rofin financieringen verwerkt jouw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • het adviseren en bemiddelen van kredieten en/of verzekeringen. 

Hoe lang we gegevens bewaren
Rofin financieringen zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn(en) zijn:

 • 7 jaar na het beëindigen van een krediet en/of verzekering
 • 7 jaar na het aanvragen van een krediet en/of verzekering zonder dat deze tot stand is gekomen

Delen met anderen
Rofin financieringen deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de krediet- en/of verzekeringsovereenkomst, het afhandelen van een schade en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Je moet hierbij denken aan de volgende personen/bedrijven/instellingen:

 • banken en/of verzekeraars waar wij voor jou als bemiddelaar optreden
 • verzekeraars waarmee wij corresponderen over je schade
 • overheid en toezichthouders (AFM en DNB), indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun wettelijke taken en geen inbreuk doet op jouw privacy
 • onze accountant en auditorganisaties voor het uitvoeren van (wettelijke en vrijwillige) controles en geen inbreuk doet op jouw privacy

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@rofin.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we jou om in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van je privacy. Rofin financieringen zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Beveiliging
Rofin financieringen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem contact met ons op via (050) 501 55 75 of via info@rofin.nl

De verwerking van persoonsgegevens is aangemeld bij en opgenomen in het register van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) onder meldingsnummer: 1646969.

Privacyreglement Rofin financieringen

Het uitgebreide Privacyreglement kun je opvragen door een email te sturen naar info@rofin.nl of via een schriftelijk verzoek te sturen naar:

Rofin financieringen, Exportweg 4, 9301 ZV Roden

Contactgegevens

Bezoekadres
Exportweg 4
9301 ZV Roden

Postadres
Postbus 194
9300 AD Roden

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag
van 09:00 tot 17:30 uur

Bel mij terug

Vul onderstaand formulier in zodat u ons zelf niet hoeft te bellen. Wij bellen u terug wanneer het u uit komt.

Bel mij terug

Direct contact

Telefoon 050 501 55 75

E-mailadres info@rofin.nl